MENU

PUBLIC BIDS

 Public bids
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Public bids

oranges-line

Dostawa w formie leasingu operacyjnego wielokanałowego urządzenia do badań elektrochemicznych z opcją wykupu w ramach realizacji projektu

Tender number: 2-PN-2018
Coordinator: Anita Nowak
Deadline date: Aktualny termin składania ofert 12.09.2018 godz. 14.00

READ MORE

Dostawa, montaż i uruchomienie prototypowego zautomatyzowanego urządzenia do wytwarzania tabletek grzejnych

Tender number: Sprawa nr 2-PN-2016
Publication of results: 25.01.2017 r.

READ MORE

Usługa dozoru i ochrony osób i mienia oraz obiektu Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Tender number: 3-AP-2016
Publication of results: 29.12.2016 r.

READ MORE

Dostawa, montaż i uruchomienie wielokanałowego urządzenia umożliwiającego przeprowadzenia badań elektrycznych akumulatorów i baterii

Tender number: 1A-PN-2016
Publication of results: 02.08.2016

READ MORE

Dostawa, montaż i uruchomienie wielokanałowego urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie badań elektrycznych akumulatorów i baterii

Tender number: 1-PN-2016
Publication of results: 01.07.2016

READ MORE

Delivery, installation and activation of an integrated stand for climate, thermal and mechanical safety testing

Tender number: 4-PN-2015
Publication of results: 31.08.2015

READ MORE