MENU

PUBLIC BIDS

 Public bids
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Public bids

oranges-line

Dostawa w formie leasingu operacyjnego wielokanałowego urządzenia do badań elektrochemicznych z opcją wykupu w ramach realizacji projektu pn. „Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podw

Tender number: 2-PN-2018
Publication of results: 12.09.2018

READ MORE

Modernizacja pomieszczeń Laboratorium Badań Chemicznych Źródeł Prądu poprzez dostosowanie do wymogów technicznych pracy aparatury, podniesienia możliwości badawczych oraz zwiększenia bezpieczeństwa pr

Tender number: 1/PN/2017
Publication of results: 08.09.20117

READ MORE

Dozór i ochrona osób i mienia oraz obiektu Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Tender number: 2-AP-2017
Publication of results: 19.12.2017

READ MORE

Usługa dozoru i ochrony osób i mienia oraz obiektu Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Tender number: 3-AP-2016
Publication of results: 29.12.2016 r.

READ MORE

Dostawa, montaż i uruchomienie prototypowego zautomatyzowanego urządzenia do wytwarzania tabletek grzejnych

Tender number: Sprawa nr 2-PN-2016
Publication of results: 25.01.2017 r.

READ MORE