MENU

ABOUT US

About us
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Career

oranges-line
Technik 21.11.2017
Technik (wykonujący badania) 21.11.2017
Brak aktualnych ofert stażu